APPROX - APPVFD02LCD

Visor TPV Approx appVFD02LCD/ LCD/ USB

145,00 ¤  

PREMIER - TPM15TOUCHCAPB

Monitor TPV Premier TM-150 LED 15"/ Táctil

219,00 ¤  

PREMIER - TPM156TOUCHCAPB1

Monitor TPV Premier TM-156 V2 15.6"/ Táctil

219,00 ¤  

PREMIER - TM-170 LED PLATA

Monitor TPV Premier TM-170 17"/ Táctil

239,00 ¤  

10POS - TS-15IIFV

Monitor TPV 10POS TS-15IIFV 15"/ Táctil

245,00 ¤  

10POS - TS-17IIFV

Monitor TPV 10POS TS-17IIFV 17"/ Táctil

255,00 ¤  

10POS - TS-19IIFV

Monitor TPV 10POS TS-19IIFV 19"/ Táctil

285,00 ¤